Hvis du i din kontakt med sundhedsvæsenet har oplevet problemer eller fejl og ikke ønsker at klage, har du mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse.

Eksempel kan være anført forkert dosis på din medicin, indgift af forkert vaccine, manglende indkaldelse til en lovet undersøgelse

mv.

Se hvordan man rapporterer i denne rapporteringsvideo.

Rapportér en utilsigtet hændelse (patienter og pårørende)

Her er også referencer til links hvortil du har mulighed for at klage eller søge om erstatning

eller i papirform: skema til udfyldelse

Bivirkninger / formodede bivirkninger kan anmeldes via dette link