Fast medicin skal om muligt bestilles ved fremmøde i forbindelse med kontroller.

VIGTIGT: fast medicin skal fornys i god tid inden weekend og ferier, da der pr. 1/1 2018 er kommet ny apotekerlov, der begrænser muligheden for at købe medicin udenfor normal åbningstid.
Vi tilstræber at lave recepter til 1 års forbrug ved fremmøde til årskontrol.
Find apotek her

Ny Apotekerlov 2018

Medicin kan også bestilles på selvbetjening via hjemmesiden, telefonisk kl. 8.00 – 11.30 eller via “Medicinkort” app.

Medicin, der er bestilt pr. telefon inden kl. 12 kan sædvanligvis afhentes samme dag.

Receptfornyelse af vanedannende medicin: Sovemedicin, stærk smertestillende, ADHD medicin og beroligende medicin:

Jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinier kan receptfornyelser af ovenstående præparater kun ordineres ved personlig lægekontakt. Det er IKKE muligt at forny disse præparater gennem sekretæren, medmindre der er specialaftale med læge.

Link til sundhedsstyrrelsen:

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Sovemedicin og visse typer beroligende medicin har på længere sigt skadevirkninger, hvorfor vi har en restriktiv holdning til dette. Hvis du som ny patient har et forbrug af ovennævnte medicin må du forvente, at vi laver en nedtrapningsplan.

Læs her om angsdæmpende medicin og sovemedicin

Oplever du bivirkninger til medicin, kan du anmelde disse her

Ved udenlandsrejse kan der være behov for pillepas såfremt du får morfika eller anden afhængighedsskabende medicin. Pillepasset bestilles på Apoteket, via deres hjemmeside

Bestil pillepas her